Triathlon Gołdap Regulamin 1/2 IM

TRIATHLON GOŁDAP 2017
DYSTANS 1/2 IM (1,9-90-21,1)
GOŁDAP, 23.07.2017

  1. Urząd Miejski w Gołdapi
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Triathlon Gołdap odbędzie się w dniu 23.07.2017 r.
  2. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się przy ulicy Promenada Zdrojowa tuż przy Tężni.
 • Sobota, 22.07.2017
  15:00 objazd trasy kolarskiej
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) oraz EXPO
  Niedziela, 23.07.2017

  07:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/2 IM
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  07:00 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/2 IM
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  09:00 start dystans 1/2 IM (indywidualnie i sztafety)
  09:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie Triathlon Gołdap (okolice strefy zmian)
  10:20 odprawa techniczna (okolice strefy zmian)
  10:50 start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  11:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 17:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  15:00 – ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  17:00 zamknięcie trasy
  17:00 – 17:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM

  1. Triathlon Gołdap rozegrany zostanie na dystansie 1/2 IM (1,9-90-21,1).
  2. Pływanie na dystansie 1,9 km (2 pętle). Spodziewana  temperatura wody w Jeziorze Gołdap 16-20°C. Głębokość maksymalna jeziora to 11 m. Start z wody. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 90 km (4 pętle x 22,5 km). Trasa kolarska szybka, delikatnie pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.
  4. Bieg – 21,1 km (4 pętle). Pętla wytyczona po ulicach, chodnikach i drogach utwardzonych miasta Gołdap. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów to 8 godzin.
  1. Na trasie kolarskiej będzie 1 punkt żywieniowy, w którym dostępne będą: woda, izotonik, banany, żele HIGH5 oraz batony HIGH5.
  2. Na trasie biegowej będą 2 punkty żywieniowe, w których dostępne będą woda i izotonik
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60 lat i więcej)

  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60 lat i więcej)

  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/2 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki. Ponadto zawodnicy rywalizujący w zmaganiach sztafet również otrzymają statuetki dla 3 najlepszych sztafet.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy Triathlon Gołdap otrzyma okolicznościowy medal.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlongoldap.pl
  1. Dane osobowe uczestników zawodów Triathlon Gołdap będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników zawodów Triathlon Gołdap będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów Triathlon Gołdap obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodów Triathlon Gołdap. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Triathlon Gołdap należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Triathlon Gołdap – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące zawodów Triathlon Gołdap Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Triathlon Gołdap będzie ostateczna.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-17 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl