Triathlon Gołdap Regulamin 1/8 IM

TRIATHLON GOŁDAP 2017
DYSTANS 1/8 IM (0,475-22,5-5,275)
GOŁDAP, 23.07.2017

  1. Urząd Miejski w Gołdapi
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Gołdapi w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gołdapi i okolic.
  1. Triathlon Gołdap odbędzie się w dniu 23.07.2017 r.
  2. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się przy ulicy Promenada Zdrojowa tuż przy Tężni.
 • Sobota, 22.07.2017
  15:00 objazd trasy kolarskiej
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) oraz EXPO
  Niedziela, 23.07.2017

  07:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/2 IM
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  07:00 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/2 IM
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  09:00 start dystans 1/2 IM (indywidualnie i sztafety)
  09:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie Triathlon Gołdap (okolice strefy zmian)
  10:20 odprawa techniczna (okolice strefy zmian)
  10:50 start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  11:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 17:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  15:00 – ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  17:00 zamknięcie trasy
  17:00 – 17:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM

  1. Triathlon Gołdap rozegrany zostanie na dystansie 1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
  2. Pływanie na dystansie 0,475 km (1 pętla). Spodziewana  temperatura wody w Jeziorze Gołdap 16-20°C. Głębokość maksymalna jeziora to 11 m. Start z wody. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 22,5 km (1 pętla). Trasa kolarska szybka, delikatnie pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.
  4. Bieg – 5,275 km (1 pętla). Pętla wytyczona po ulicach, chodnikach i drogach utwardzonych miasta Gołdap. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów to 2 godziny.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach strefy zmian przy ulicy Promenada Zdrojowa tuż przy Tężni.
  2. Biuro zawodów będzie czynne 22.07.2017 w godzinach 16:00-20:00 r. oraz w dniu zawodów 23.07.2017 r. w godzinach 7:00-09:00.
  3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać tydzień przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach Triathlon Gołdap.
  4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chipa zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  1. W ramach zawodów Triathlon Gołdap będę również rozegrane sztafety triathlonowe na dystansie 1/8 IM. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie (0,475 km), kolarstwo (22,5 km), bieganie (5,275 km).
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym  w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu/numeru startowego (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip i numer startowy osobie biorącej udział w etapie biegowym).
  4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają rocznikowo 16 lat.
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach na dystansie 1/8 IM + 150 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodników ze startu indywidualnego + 2 koszulki lub 2 gadżety z logotypem imprezy dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)

  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)

  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki. Ponadto zawodnicy rywalizujący w zmaganiach sztafet również otrzymają statuetki dla 3 najlepszych sztafet.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy Triathlon Gołdap otrzyma okolicznościowy medal.
  1. . W zawodach Trimiator 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone rocznikowo 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać tydzień przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach Triathlon Gołdap.
  1. Zgłoszenia na Triathlon Gołdap 2017 będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlongoldap.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlongoldap.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1/8 IM” pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. Opłatę startową można również dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. W przypadku, gdy na danej imprezie w pakiecie startowym zawodnicy będą otrzymywać koszulki, to podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia jej rozmiaru. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 23.06.2017, po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego
  7. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  8. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
  9. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  10. Obowiązuje limit uczestników 100 osób na dystans 1/8 IM.
  11. W przypadku osiągnięcia limitu 100 uczestników na dystansie 1/8 IM każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  13. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 23.07.2017 do godziny 09.00. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
  14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Triathlon Gołdap 2017 do dnia 23.06.2017. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z 1/2 IM na 1/4 IM lub 1/8 IM zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu z 1/4 IM lub z 1/8 IM na 1/2 IM zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dany dystans, a aktualnej opłaty startowej za dystans IM. W przypadku zmiany dystansu z 1/4 IM na 1/8 IM zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu z 1/8 IM na 1/4 IM zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dany dystans, a aktualnej opłaty startowej za dystans 1/4 IM. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Triathlon Gołdap 2017.
  1. W zawodach Triathlon Gołdap 2017 na dystansie 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   80,00 PLN płatne do 11.07.2017
   120,00 PLN płatne do 23.07.2017
  2. W zawodach Triathlon Gołdap 2017 na dystansie 1/8 IM w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   230,00 PLN płatne do 11.07.2017
   270,00 PLN płatne do 23.07.2017
  3. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Triathlon Gołdap 2017, dystans 1/8 IM″.

  5. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w zawodach Triathlon Gołdap, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ewentualne różnice rabatowe, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej.
  6. W przypadku zgłoszeń po 23 czerwca 2017 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
  8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlongoldap.pl
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 23.07.2017 r. o godz. 09:00.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt lub inny gadżet z logotypem imprezy, bon na posiłek po zawodach, ubezpieczenie NNW.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  8. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  9. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  11. Podczas zawodów Triathlon Gołdap nie będą wymagane licencje PZTri.
  12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-17 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl